Mudarehi, S., A. C. Maturbongs, P. T. Lefaan, M. .J. Sadsoeitoeboen, A. Kilmaskossu, F. R. Sianipar, E. Manangkalangi, dan J. P. Kilmaskossu. “Biomassa Dan Estimasi Karbon Lamun Cymodocea Rotundata Di Pantai Rendani, Kabupaten Manokwari”. Igya Ser Hanjop: Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 5, no. 1, Juni 2023, hlm. 1-11, doi:10.47039/ish.5.2022.1-11.